pathe korting optimel

tussen de klant en Hawk Incentive, danwel tussen Hawk. Pathé Vrijkaart, de Pathé Vrijkaart kun je gebruiken in alle Pathé bioscopen op alle dagen van de week en is geldig voor alle reguliere, 3D, imax (3D Dolby Cinema (3D) en 4DX-voorstellingen. 4.3 Hawk Incentive maakt geen gebruik van een mailinglijst. Alle andere typen vouchers en bonnen zijn niet online inwisselbaar. 11.3 Hawk Incentive zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Hoe gebruik ik Pathé Vouchers of Pathé Vrijkaarten? Hawk Incentive behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Eurosparen Eurosparen - Pathé - Midweek - E voucher www
Pathe voor 6 en 4,50 eurosparen punten - Spydeals

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. All-in Voucher, de Pathé All-In Voucher is geldig én reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop en geeft recht op én medium popcorn en én medium frisdrank; De voucher is alle dagen van de week geldig; Deze voucher geeft geen recht op alcoholische dranken; Voor 3D, imax.

Overmacht.1 Hawk Incentive is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Helemaal onderaan deze pagina lees je hoe je de vouchers kan gebruiken. . Een avondje film kijken in een Pathé of CineMecbioscoop met deze Pathé Midweek E-voucher! Wil je liever reserveren en de tickets in de bioscoop betalen met je Pathé Voucher of Pathé Vrijkaart? Deze code voer je online in op tijdens het reserveren van een zitplaats. 9.3 Hawk Incentive behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk. Hawk Incentive houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Dit is mogelijk bij alle Pathé bioscopen. 4.2 Hawk Incentive respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Privacy.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hawk Incentive, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hawk Incentive. 2.8 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hawk Incentive schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Hawk Incentive de klant hiervan schriftelijk (via fax. Hawk Incentive heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.