rsz korting mentor

de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Federale doelgroepverminderingen, op enkele uitzonderingen na zijn de structurele RSZ-voordelen en kortingen op de sociale bijdragen die toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, een federale bevoegdheid. Zo dient hij of zij gedurende 5 jaar beroepspraktijk te bewijzen. Voor de begeleiding van mensen in een individuele beroepsopleiding of instapstage, die je via Dimona aangeeft, krijg je deze RSZ-vermindering toegekend vanaf het kwartaal waarin de aangegeven begindatum van de stage of opleiding valt, tot en met het kwartaal waarin de aangegeven einddatum van. Cursisten jonger dan 26 die een door de bevoegde Gemeenschap erkende opleiding volgen, in het kader van de overeenkomsten die worden gesloten met de onderwijs- of vormingsinstellingen of de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding (vdab/ forem). Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering? Neem dan contact op met je klantenadviseur.

Doelgroepverminderingen na de zesde staatshervorming, het tewerkstellingsbeleid veranderde na de 6e staatsvorming. Ook voor mentors die collegas begeleiden bestaat een specifieke doelgroepvermindering. Wil je meer weten? Bovendien moet de werknemer-monitor beschikken over een pedagogisch diploma of een getuigschrift dat aantoont dat hij/zij met succes een mentoropleiding heeft gevolgd. Doelgroepverminderingen die eerder structureel van aard zijn, bleven een federale bevoegdheid. De vermindering geldt enkel als de werknemer een van volgende doelgroepen op de werkvloer begeleidt: Leerlingen of leraren uit het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs of deeltijds onderwijs. Of werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een individuele beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinstelling, erkend door deze gewestelijke dienst en aanvaard door de directeur van het werkloosheidsbureau. Voor de begeleiding van leerlingen, leerkrachten en cursisten die je niet via de dmfa of Dimona aangeeft, krijg je dit voordeel gedurende de kwartalen die vallen binnen de geldigheidsduur van de overeenkomst die de werkgever moet sluiten, met een maximum van twaalf maanden. Met die lastenverlaging wil de overheid werkgevers ertoe aanmoedigen hun ondernemingen of instellingen open te stellen voor opleidingen op de werkvloer. Enkele voorbeelden van federale doelgroepverminderingen zijn: De structurele vermindering voor werkgevers: deze algemene vermindering is afhankelijk van de categorie (profit, non-profit of beschutte werkplaatsen) en de hoogte van het loon. Daarnaast moeten er nog een aantal administratieve formaliteiten worden vervuld.